Mar 24, 2018

Utklipp og lenker: MacDiarmid in Shetland

MacDiarmid

Hugh MacDiarmid leser A Glass of Pure Water på (833) 485-4347
UPenn har flere mp3'er
og Spotify har en plate hvor han leser egne og dikt av Robert Burns

Mar 23, 2018

7814269223

Tester loggverktøy.